Představujeme vám naše komplexní úklidové služby


Pořádáte kulturní nebo sportovní akci? OÄekáváte spoustu návÅ¡tÄ›vníků a již teÄ víte, že vás po nároÄné organizaci bude Äekat jeÅ¡tÄ› úklid? V tÄ›chto případech jsou pak neocenitelné služby úklidové firmy. Rádi vám pomůžeme zajistit úklid po různých akcích, na nejrozliÄnÄ›jších místech, v jakoukoli denní i noÄní hodinu. Po skonÄení podniku tak můžete zahodit veÅ¡keré starosti za hlavu, vÅ¡e vykonáme za vás. KromÄ› sportovních a kulturních zařízení pro vás zajistíme úklid:

· spoleÄných prostor v panelákových domech,

· výrobních a skladovacích hal,

· škol, školek,

· veškerých ostatních ploch a zařízení.

RozluÄte se se starostmi spojenými s úklidem

Nejen že za vás obstaráme úklid veÅ¡kerého vybavení, ale v případÄ› potÅ™eby za vás umyjeme i okna a výlohy. Díky zamÄ›stnancům naší úklidové firmy se vám tak dostává komplexní balíÄek úklidových služeb, které jsou vám kdykoli a levnÄ› k dispozici.