Vícečetná rodina

V současné době na tom Česká republika není s porodností valně. Ostatně toto se netýká jen České republiky, ale v podstatě celé Evropy. Standard je mít jedno maximálně dvě děti. Tři už je tak na hraně a rodina se čtyřmi a více dětmi budí pozornost a leckdy dokonce pohoršení. Nejčastějším argumentem proti vícečetným rodinám je, že je to nákladné a dané děti trpí nedostatkem.

Přitom, když se podíváte na některé vícečetné rodiny, zjistíte, že životní úroveň v rodině by se dala charakterizovat jako mírný nadstandard.
Mnoho lidí se domnívá, že pro vícečetnou rodinu se rozhodují většinou lidé sociálně slabí, kteří pak těží ze systému sociálních dávek a dítě pro ně tedy představuje vlastně investici a dále lidé hluboce věřící, kteří nesmí užívat antikoncepci. Je pravda, že například katolíci mají skutečně více dětí, ale když se na rodiny podíváte, zjistíte, že tyto rodiny maximálně dobře prospívají.

Rozhodně to nejsou jen věřící lidé, kteří se rozhodnou pro vícečetnou rodinu.Jsou lidé, kteří si to prostě vytoužili a tak to tak mají. Chcete jim snad vyčítat absenci sobectví? Někteří odpůrci vícečetných rodin by se mohli místo odsuzování, zamyslet nad výhodami, které děti z vícečetných rodin získávají.

Mít více dětí má své výhody


Pojďme se zamyslet nad tím, co prospěšného děti v těchto rodinách získávají

  1. Samostatnost– protože děti v těchto rodinách nejsou rozmazlované
  2. Prosociální chování– protože starší děti jsou povinni starat se o mladší děti
  3. Osvojení si péče o domácnost– v domácnosti plné dětí neexistuje, aby vše zajišťovala matka, děti se zcela přirozeně zapojují do domácích prací
  4. Rychlejší vývoj– zdá se, že mít více dětí může mít negativní vliv na vývoj dětí, protože není na každé jedno dítě tolik času, ve skutečnosti děti se vyvíjí mnohem rychleji a lépe, protože starší sourozenci působí jako velký motivační stimul
  5. Zdravá ctižádost– dítě z vícečetné rodiny se musí prosazovat v rámci vlastní rodiny, což je pro rozvoj zdravé ctižádosti a sebevědomí velmi prospěšné.
  6. Zodpovědný přístup k financím – dítě, o které se až přehnaně nepečuje, má daleko zodpovědnější přístup k financím a je podstatně méně ohroženo rizikem dluhové pasti, protože takové dítě si dokáže na uspokojení svých potřeb počkat
  7. Sociální inteligence– dítě, které vyrůstá ve vícečetné rodině, vnímá za přirozené působit mezi mnoha lidmi a sebejistě komunikovat. Takové dítě nebude trpět samotou nebo osamělostí.