Pracujeme pro peníze

Kdybyste se pokoušeli najít někoho, kdo by byl ochoten pro nějakého zaměstnavatele pracovat zadarmo, bez nároku na finanční ohodnocení v odpovídající výši, zřejmě byste pátrali tuze dlouho a nakonec marně. Protože se lidé věnují činnosti nazývané práce hlavně proto, aby se dokázali uživit, aby mohli financovat své životní náklady, což je bez peněz nemožné.

Lidé tedy nesporně chtějí za svou odváděnou práci náležitý honorář. A dokud se zaměstnavatel nezaváže, že bude odpovídající výplatu poskytovat, sotva se uzavře nějaká ta pracovní smlouva.

USA dolary

Ale i když se nějaká ta odměna domluví a smlouva se podepíše, není ještě nejednou všem finančním komplikacím konec. A sice z docela banálního důvodu. A to toho, že se mzdy uvádějí ve své hrubé formě, tedy v částce, kterou zaměstnavatelé zaměstnancům hodlají vyplácet.

Jenže když jsou pak tyto peníze vyplacené, nastává nejednou rozčarování. Protože čistá mzda, kterou člověk dostane, neodpovídá tomu, co bylo v podobě hrubé mzdy domluveno. A když mluvím o rozčarování, je pochopitelné, že zaměstnanec dostane méně.

Proč? Jednoduše z toho důvodu, že se musí hrubá mzda před převedením na zaměstnancův účet zdanit, musí se z ní odvést daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Čemuž se člověk nikdy nevyhne. Nanejvýš tak zčásti, pokud má nárok na nějakou slevu na dani, jež je ale pouze slevou, nikoliv odstraněním takových povinných odvodů.

žena s dolary

A proto je často dobře, když je zaměstnancem využita kalkulačka čistá mzda https://www.kalkulackacistemzdy.cz/, jež dokáže komukoliv kdykoliv propočítat, co zbyde z hrubé mzdy pro onoho konkrétního pracujícího. Který tak už nemusí tápat a ví, z čeho mu bude souzeno žít od výplaty k výplatě.

A ani vy byste neměli takovou kalkulačku ignorovat. Protože často jenom díky ní včas víte, kolik vám váš zaměstnavatel zaplatí. Totiž vlastně kolik dostanete. Což, jak zaznělo, není jedno a totéž.