Mořská sůl do bazénu jako jeden z účinných prostředků bazénové chemie

V současné době lze bazénovou vodu čistit kromě klasického chlorování ještě třemi dalšími způsoby:

UV lampa je jednou z možností, jak nahradit klasickou bazénovou chemii postavenou na bázi chlóru. Ultrafialové záření o určitých vlnových délkách totiž působí na všechno živé destruktivně, a to se týká pochopitelně i mikroorganismů v bazénové vodě. Podstatné je zajistit kvalitní zdroj osvitu speciální nízkotlakou lampou, každopádně odborníci doporučují UV záření kombinovat s klasickými chemickými prostředky (salinátorem nebo chlórem). Hodí se pro ošetření veškerých typů bazénů.

červené puntíky

Ionizace za pomoci elektrolytického rozkladu částic stříbra a mědi, jejichž kladný náboj přitahuje mikroorganismy a tím je bezpečně zlikviduje. Tento způsob nahradí až 80 procent bazénové chlorové chemie a účinkuje v podstatě na všechny druhy znečištění – řasy, bakterie, parazity, roztoče.

Salinátor je speciální zařízení, kde se opět uplatní elektrolytický proces. Tentokrát jde o rozklad soli na kladné a záporné ionty sodíku a chlóru. Tímto způsobem vzniká chemická látka chlornan sodný, která je příznivá na pokožku a koupel připomíná pobyt v moři. Tímto způsobem se spolehlivě zlikviduje v nádrži až 99 procent choroboplodných zárodků a bakterií. K zařízení lze objednat i přidružený modul pro zajišťování stabilní hladiny pH, což je podstatný ukazatel kvality vody.

vlnivá voda

Optimální pH je totiž podmínkou, aby se mohla správně uplatnit veškerá bazénová chemie a další prostředky, např. odpěňovač a vločkovač proti mléčnému zákalu.
Výhodou mořské soli do bazénu a tohoto procesu očisty vody je, že nedráždí oči, což bývá častým problémem u přechlorovaného bazénu, zvláště na veřejných koupalištích. Koncentrace soli by se měla pohybovat v rozmezí od 2,5 do 5 kg na kubík tekutiny, přesný poměr vždy stanoví typ salinátoru a bude uveden v návodu k obsluze. Pro začátek letní sezóny se doporučuje aplikovat o něco vyšší množství soli a postupně jej snižovat. Pro tyto účely se prodává speciální mořská sůl s koncentrací 99,6 procenta NaCl, zbavená všech nežádoucích nečistot a příměsí.