K čemu máme notáře?

Jakkoliv nejsou úředníci veřejností nejednou vnímáni právě nadšeně, jakkoliv jsou tito lidem nejednou spíše na obtíž než ku prospěchu, existují i výjimky. A mezi takové užitečné výjimky patří zejména notáři. Protože je sice pravda, že člověka nejednou vyjdou i na neskutečně velké peníze, ale služby, jež na oplátku poskytují, jsou užitečné, ne-li přímo nezbytné. Tito člověku pomáhají, nebo alespoň neškodí.
Takový notář má na starosti onen typ byrokracie, bez níž se nelze obejít, má-li vše fungovat tak, jak má, papíruje v zájmu lidí a ne proti nim. Pročež jsou .
štít notáře
Co že má takový notář na práci?
Je toho docela dost. Namátkou zmiňme třeba:
1) ověřování listin, smluv a dalších dokumentů
2) úřadování spojené s převody nemovitostí
3) notářské úschovy
4) sestavování předmanželských smluv
5) rozšiřování nebo zužování společného jmění manželů
6) vyřizování dědických řízení
7) sepisování závětí a vydědění
pečeť notáře
Jistě, člověk by si klidně i sám na nějaký kus papíru napsal nějakou tu kupní, darovací nebo třeba předmanželskou smlouvu. Každý přece chodil do školy a psát umí. Jenže jsou tu četné zákony a četní právníci či šejdíři, kteří se je nejednou snaží všemožně překroutit. Takže člověk si smlouvu sám sepsat může, jenže kdo ví, na jaké možná i banální maličkosti následně pohoří a třeba se i pořádně spálí! Což se notáři sepisujícímu podobnou smlouvu nestane; protože ten zná všechny nezbytné náležitosti a zajistí, že je vše tak, jak to má být.
A pokud člověk udělá v lejstrech chybu, možná se nic nestane, to ovšem jenom proto, že mu je někde nevezmou. A kolikrát se takový proběhne třeba na katastrální úřad při vyřizování změn stran nemovitého majetku! Stačí detail a aby to přepisoval, klidně znovu a znovu.
Kolik jenom zádrhelů se může objevit v kdejaké té smlouvě! A nemusí jít vůbec jenom o něco ukrytého v textu psaném pověstným malým písmem! Kolikrát by mohl člověk narazit! Kdyby nebylo právě notářů, jejichž služby jsou neocenitelné při koupi bytu, domu, pozemku nebo jiné nemovitosti, při uzavírání manželského svazku nebo naopak rozvodu, vyřizování dědictví nebo jiných očekávatelných či naopak nenadálých okolnostech.
Kdyby nebylo třeba služeb notáře v Třebíči, jichž lze využít.
Díky notářům je třeba i rozvod a vydědění po pohřbu příjemnější.