Všichni nejsou rádi za to, co mají

Pakliže žijete v přesvědčení, že jste na všechno sami, není to pravda. Existuje celá řada dobročinných organizací, které se specializují nejen na zlepšení postavení v našem stádiu pozdního kapitalismu, ale zároveň dokáží poradit i finančními problémy či osobními problémy, které posléze způsobují tu první skupinu problémů. Existují informace na internetu, ověřené, které jsou důvěryhodné, a člověk se dle nich může řídit. Dnes máme dokonce spoustu možností, jak můžeme zhojit celou řadu našich vlastních neduhů, ba jak na ně sami i upozornit.

online-casino-4518190_640

S dobrou radou může i americká nebankovní hypotéka pomoci člověku, který již nechce déle setrvávat v pozici, která mu byla přidělena systémem.

Je třeba se ale mít na pozoru před rychlým vzestupem a pádem, před laciným pozlátkem, které člověk bohatý prohlédne, neboť sám již tolikrát upadl. Na rozdíl však od toho chudého má bohatý několik šancí,

jak se z toho dostat. Pokud upadne chudý, mnohdy to rozhoduje o celém jeho životu. Je tak třeba brát v potaz nejen všechny proměnné a všechny různé situace, které mohou nastat, ale převážně také zhodnotit naše vlastní nitro. A to je něco, s čím málokdo pomůže. Všechny rady na internetu se totiž zaměřují na lidi, kteří vědomě chtějí změnit své postavení a mají k tomu alespoň základní předpoklady, sociální či ekonomické. Valná většina chudých lidí ale nemá možnost volby a to je právě ten důvod, proč jsou chudí. Objektivně nevidí a nemohou taky vidět žádnou cestu ven. A tím pádem jim tedy nezbývá, než se spokojit s údělem, který jim byl dán.

coins-5215657_640

A není smutnějšího osudu, než je tohle. Protože ať tento člověk přijde kamkoliv, bude samotným systémem opět uvržen ke stejné jediné volbě jak přežít, neboť společnost bez mravního či ekonomického korektivu nedbá na negativní důsledky, které nutně musí vzejít z takové nemožnosti.