Bez dobré komunikace v managementu firmy daleko nedojdete

Spousta podnikajících subjektů dělá jednu velkou chybu. Soustřeďuje se pouze na propagaci a opomíjí komunikace mezi spolupracovníky navzájem i směrem k zákazníkovi. Přitom právě tento faktor je pro zisk firmy stejně podstatný. Někdy však nebývá pro majitele firmy lehké odhalit problém v této oblasti a vyplatí se spolupráce s odborníky.
muž a 4 ženy

Přílišná fluktuace zaměstnanců

Platíte své zaměstnance dobře, a přesto vám brzy po zaškolení utíkají a vy tak neustále řešíte nové a nové nábory zaměstnanců do své firmy, aby podnikání šlapalo dál? Možná je chyba právě v komunikační stylu Vašich zaměstnanců navzájem či dokonce v jednání se zákazníkem, jak jsme zdůraznili, který se najednou rozhodne ukončit spolupráci i přes kvalitní službu či produkt.
Spolupráci zaměstnanců často narušuje či se nejeví výhodné:
· Vzájemné srovnávání pracovníků, kteří jsou na pracovišti pouze stejného pohlaví (např. jen ženy). Praxe ukázala, že namíchané pracovní prostředí z žen i mužů příznivě nabourává srovnávání, kdo je lepší, jelikož stejné pohlaví tuto tendenci v kolektivu má. Často pak vzniká nežádaný boj mezi pracovníky navzájem a dokazování si svého ega, místo, aby se zaměstnanci soustředili na práci.
· Špatný výběr zaměstnance – již při náboru je nutné zvážit, jaké osobností rysy tento člověk má pro budoucí spolupráci v kolektivu (například, zda není příliš sólista, když se jedná o týmovou práci, moc tvrdohlavý, neschopný akceptovat názor druhého, je-li dost zodpovědný, empatický apod.)
· Nespravedlivé hodnocení v odměňování zaměstnanců – bývá velkým problémem i řady větších firem. Na pracovišti to vyvolává nevraživost či to nabádá zaměstnance k nekalým praktikám vůči kolegům. Cestou se jeví vypracování objektivních kritérií hodnocení pracovníků, zejména těch měřitelných, pro skutečné posouzení výkonu každého zaměstnance.
spolupráce u puzzle

Zákazníci se z ničeho nic již neozvou

Obdobně tak, pokud je naše komunikace se zákazníky málo komfortní, může velmi snadno Vaše podnikání krachovat. Existuje však řada kroků, které můžete učinit proto, aby vše fungovalo. K těm základním patří:
· Vlastní sebevzdělávání managementu v komunikaci jako takové
· Školení majitele firmy i zaměstnanců v komunikaci mezi sebou či směrem k zákazníkům od profesionála (velmi osvědčeným odborníkem je v této oblasti např. psycholog)
· Firemní supervize, kde vytvoříme otevřený prostor pro diskuzi, kterému pracovníkovi v tomto směru, co vadí
· Zjišťování zákaznické spokojenosti (např. formou jednoduchého emailového dotazu, dotazníků)
· Vytvoření prostoru pro zaměstnance k vyjádření, co by oni v této oblasti chtěli změnit, inovovat
· Zjistit od kvalitně pracujících zaměstnanců, proč se rozhodli z naší firmy odejít