Albánie a její kouzlo

Albánie byla uzavřená pro cizince většinu 20. století a proto zůstává záhadnou zemí střední Evropy. Ještě donedávna byly její hory, opevněná města a třpytivé pláže pouhou pověstí na většině cestovních map. Ale s koncem obzvláště brutálního komunistického režimu v roce 1991 Albánie znovu otevřela své brány. První zvědaví turisté, kteří dorazili, objevili zemi, kde se stále dodržovaly starodávné kodexy a kde vítr vál roztříštěnými zbytky polozapomenutých starověkých řeckých a římských míst. Čtvrt století po odhození okovů komunismu Albánie nadále okouzluje ohromujícími horskými scenériemi, rozpadajícími se hrady, bouřlivým hlavním městem a okouzlujícími plážemi.

albania street

Prokletije

Název mnohé napovídá a lze ho překládat jako „Prokleté hory“ (také známé jako albánské Alpy), ale strmé vrcholy severní Albánie skutečně svému jménu dostojí. Hory nabízejí jedny z nejpůsobivějších scenérií v zemi a nabízí jedno z nejlepších míst pro turistiku. Rozkládají se na hranicích Albánie, Kosova a Černé Hory a v Albánii dosahují úctyhodné výšky 2 694 metrů. Ale jak všichni víme, velikost není všechno a to, co těmto horám k himálajské velikosti chybí, více než výřečně nahradí svou krásou. Jsou tu temně zelená údolí, husté lesy, ledově šedé skalní vrcholky a malebné kamenné vesnice, kde se uchovávají staré tradice.

Albánský Bělehrad (Berat)

Berat vyčnívá velmi zvláštní magií a jeho návštěva by měla být v každém cestovatelském deníčku. Jeho nejvýraznějším rysem jsou bílé osmanské domy, které stoupají do kopce až k beratskému hradu, čímž si město vysloužilo titul „město tisíce oken“ a mohl se tak v roce 2008 připojit na seznam světového dědictví UNESCO. Přestože se Berat stal centrem cestovního ruchu v Albánii, podařilo se mu zachovat si snadné kouzlo a přátelskou atmosféru.

tísíc oken

Tirana

Živá, pestrobarevná Tirana je místem, kde se naděje a sny tohoto malého národa spojují. Centrum Tirany, které po probuzení z komunistického spánku na počátku 90. let prošlo transformací mimořádných rozměrů, je nyní v těch šedých dobách k nepoznání a je více než radost bloudit jejími ulicemi.

Butrint

Brzy ráno, než dorazí davy turistů, a když jsou skály stále zabarveny v barvách úsvitu, můžete si představit, jak vám staré zdi Butrintu šeptají tajemství dávných životů. Jedno z nejromantičtějších a nejkrásnějších a největších starobylých albánských lokalit. Ruiny, které jsou v pohádkovém přírodním prostředí a jsou součástí národního parku, pocházejí z různých historických období, trvajícího přes 2500 let.

Albánská riviéra

Albánská riviéra byla objevena zhruba před deseti lety, kdy turisté s batohem na zádech nalezli tento poslední panenský úsek středomořského pobřeží v Evropě. Od té doby se věci staly výrazně méně nedotčenými a přehnaný rozvoj narušil mnohé kdysi okouzlující pobřežní vesnice. Ale s trochou vytrvalosti stále existují místa, kde se můžete do časů „nepoznaného“ vrátit a užít si prázdné pláže, kterými byl region kdysi tak známý.